ZM Prizma Komfort paket

Življenje nam ponuja veliko priložnosti, od nas pa je odvisno, ali jih bomo znali izkoristiti. Vsem, ki s povprečjem niste zadovoljni, bo življenjsko zavarovanje ZM PRIZMA Komfort paket v nepogrešljivo pomoč pri doseganju višjih ciljev. Razmišljajte napredno in uživajte v udobju, ki si ga zaslužite.Življenjsko zavarovanje ZM PRIZMA Komfort paket vam nudi visoka izplačila:

 • v primeru katere izmed devetnajstih hujših bolezni,
 • v primeru smrti,
 • v primeru nezgodne smrti,
 • v primeru nezgodne smrti v prometni nesreči,
 • v primeru nezgodne invalidnosti,
 • v obliki denarnega nadomestila za hospitalizacijo in bolečine kot posledico nezgode.

Značilnosti zavarovanja ZM PRIZMA Komfort paket:

Zavarovanje je namenjeno vsem osebam med 15. in 50. letom starosti, ki se želijo zavarovati za primer vsakodnevnih nevarnosti in poskrbeti za finančno varnost svojih bližnjih.

Tabela s pristopnimi starostmi in trajanjem zavarovanja:

Pristopna starost zavarovanca Trajanje zavarovanja
od 15 do 38 let 10, 15, 20 ali 25 let
od 39 do 45 let 10, 15 ali 20 let
od 46 do 47 let 10 ali 15 let
od 48 do 50 let 10 let

Zavarovanje za primer nastanek hujše bolezni

Z zavarovanjem za primer nastanka hujše bolezni jamčimo izplačilo zavarovalne vsote (oz. vrednosti premoženja, v kolikor je ta višja), in sicer tako, da se 25 odstotkov izplača ob nastanku hujše bolezni v enkratnem znesku, 70 odstotkov v mesečnih obrokih v prvem letu po nastanku bolezni in 5 odstotkov v enkratnem znesku ob poteku zavarovalne dobe ali v primeru smrti zavarovanca.

Po izplačilu prvega dela zavarovalne vsote za hujšo bolezen se preneha nadaljnje plačevanja premij in hkrati prenehajo vsi priključeni riziki tega zavarovanja.

Zavarovanje za primer smrti v prometni nesreči

V primeru smrti zavarovanca zaradi prometne nesreče se upravičencu izplača:

 • zavarovalna vsota za primer smrti (oz. vrednost premoženja, v kolikor je ta višja) in
 • zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti ter
 • zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti v prometni nesreči.

Nadomestilo za hospitalizacijo in bolečine

Do izplačila nadomestila ste upravičeni v primeru hospitalizacije enkrat za vsak posamezni nezgodni dogodek. Če ste zaradi nezgode v bolnišnici vsaj en dan (nočitev), vam izplačamo enkratno nadomestilo za hospitalizacijo. V primeru, da v bolnišnici ostanete vsaj pet zaporednih dni (štiri nočitve) zaradi posledice nezgode, vam izplačamo tudi dogovorjeno enkratno nadomestilo za bolečine.

Glede na vaš življenjski slog vam omogočamo:

 • možnost preventivnega menedžerskega zdravniškega pregleda,
 • plačilo do šestih zaporednih mesečnih premij v primeru brezposelnosti,
 • varčevanje v posebej izbranih varčevalnih načrtih z možnostjo izbire varčevalnega načrta z zajamčenih donosom.

Preventivni menedžerski zdravniški pregled

Za vas smo pripravili dodatno ugodnost v obliki preventivnega menedžerskega zdravniškega pregled. Do pregleda ste kot zavarovanec upravičeni, enkrat v zavarovalnem obdobju, po dveh letih trajanja in plačevanja zavarovanja, v kolikor v prvih dveh letih ni nastal zavarovani dogodek. Preventivni menedžerski zdravniški pregled vključuje:

 • EKG,
 • meritve kostne gostote,
 • celovito laboratorijsko diagnostiko,
 • razširjeni splošni internistični pregled,
 • obremenitveno testiranje srčno-žilnega sistema na cikloergometru.
 • Brezposelnost

  V Zavarovalnici Maribor poskrbimo za vaše zavarovanje tudi v primeru izgube zaposlitve zavarovalca, in sicer tako, da vam zagotovimo plačilo največ šestih zaporednih mesečnih premij, v kolikor so do takrat bile poravnane vse obveznosti po polici. V tem času velja polno jamstvo po zavarovalni pogodbi. Do te ugodnosti ste upravičeni, enkrat v zavarovalnem obdobju, z izbiro paketa z mesečno premijo, ki znaša 30 EUR ali več.

  Posebna ugodnost za zveste zavarovance

  V kolikor pri Zavarovalnici Maribor že imate aktivno življenjsko zavarovanje, lahko izberete lojalnostni paket in izkoristite posebno ugodnost zavarovanja ZM PRIZMA Komfort paket. Z mesečno premijo 30 EUR si zagotovite visoke zavarovalne vsote! V kolikor imate kot zavarovanec, v času nastanka zavarovalnega dogodka aktivno še vsaj eno polico življenjskega zavarovanja Zavarovalnice Maribor, vam za 10 odstotkov povišamo zavarovalne vsote.

  Enostavna izbira premije

  Premije smo prilagodili vašim željam in finančnim zmožnostim na podlagi katerih lahko z ugodno premijo pridobite visoke zavarovalne vsote. Izbirate lahko med petimi mesečnimi premijami: 25, 35, 50, 70 ali 100 EUR.

  Zavarovanci, ki že imajo pri Zavarovalnici Maribor aktivno življenjsko zavarovanje lahko tudi izberejo mesečno premijo v višini 30 EUR.

  ZM PRIZMA Komfort paket – Ni le zavarovanje temveč tudi premišljeno varčevanje in naložba

  ZM PRIZMA Komfort paket predstavlja donosno in prilagojeno varčevanje, vezano na vrednost gibanja enot premoženja investicijskih skladov, ki jih boste izbrali.

  Izberite varčevanje po svoji meri!

  Zavarovanje ZM PRIZMA Komfort paket lahko oblikujete glede na svoje potrebe in želje. Izbirate lahko med že pripravljenimi varčevalnimi načrti:

  Izberite varčevalni načrt po svoji meri!

  Zavarovanje ZM PRIZMA Modra naložba lahko oblikujete glede na svoje potrebe in želje. Izbirate lahko med že pripravljenimi varčevalnimi načrti:

  Zanesljivi varčevalni načrt Uravnoteženi varčevalni načrt Dinamični varčevalni načrt

  Varčevalni načrt lahko oblikujete tudi sami z izbiro skladov iz naše ponudbe.

  Informativni izračun
  Mesečna premija Zavarovalna vsota za primer smrti ali nastanka hujše bolezni Predvideno izplačilo za primer nezgodne smrti v prometni nesreči Zavarovalna vsota za primer 100 – odstotne nezgodne invalidnosti Premoženjeob poteku zavarovanja ob predvidenem 10 – odstotnem letnem donosu
  50 20.000 80.000 60.000 20.527

  Informativni izračun v EUR: Spol: ženska, pristopna starost: 30 let, trajanja zavarovanja: 25 let.