Ena največjih sprememb pri mednarodnem dokumentu v času njegovega obstoja.

Tako v Sloveniji kot v tujini vsi vozniki motornih vozil dobro poznajo dokument t. i. zelene karte, listino mednarodnega sistema zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Po dogovoru mednarodne organizacije Svet birojev (Council of Bureaux), ki vodi in upravlja mednarodni sistem zavarovanja avtomobilske odgovornosti, ter katerega članica je tudi Slovenija, pa se s 1. julijem 2020 začenja postopen prehod na izdajanje enostranskih belo-črnih slovenskih mednarodnih kart za zavarovanje motornega vozila.

“S 1. 7. 2020 bodo zavarovalnice svojim zavarovancem postopno začele izdajati enostranske belo-črne slovenske mednarodne karte za zavarovanje motornega vozila formata A5, nato pa bodo s 1. 1. 2021 popolnoma opustile siceršnje izdajanje predtiskanih, dvostranskih zelenih kart na zelenem listu, ter prešle izključno na izdajanje belih, enostranskih mednarodnih kart za zavarovanje motornega vozila,” so pojasnili na Slovenskem zavarovalnem združenju, ki v Svetu Birojev med 47 povečini evropskimi državami predstavlja Slovenijo.

Od 1. julija torej kot veljaven dokument o sklenitvi mednarodne avtomobilske odgovornosti velja tako zelen dvostranski dokument kot bel enostranski dokument. Na to bodite pozorni, če boste imeli škodni primer s tujcem.

Nekatere članice so šle še dlje. Recimo Estonija, ki v v skladu z amandmajem med podpisnicami dogovora zaradi svoje filozofije digitalizirane javne uprave sploh ne bo izdajala papirnatega dokumenta, temveč bo njihov zavarovanec pri sklenitvi zavarovanja dobil PDF dokument, ki ga bo pred potovanjem v tujino po potrebi natisnil. Po poročanju Err.ee je prav možnost digitalnega pošiljanja dokumentov eden od vzrokov, da so članice sklenile opustiti desetletja uveljavljeno zeleno podlago in preiti na belo.

Veljavnost zavarovanja avtomobilske odgovornosti se v tujini vedno najlažje dokazuje z mednarodno karto za zavarovanje motornega vozila zaradi njene poenotene vsebine v sistemu zelene karte. Je tudi pomemben in koristen dokument, s katerim se udeleženci prometnih nesreč identificirajo, ker so na njej navedeni vsi podatki, ki jih udeleženec nesreče potrebuje pozneje za uveljavljanje odškodninskega zahtevka pri pristojni zavarovalnici oziroma drugi instituciji.

Slovensko zavarovalno združenje priporoča uporabo zelene karte, tudi če ni obvezna.