Klasično življenjsko zavarovanje

Klasično življenjsko zavarovanje je vaša naložba. Je zavarovanje in varčevanje hkrati. Z njim boste sebi in svojim najdražjim zagotovili socialno in finančno varnost ter zavarovali največjo dragocenost – svoje življenje.

Klasično življenjsko zavarovanje vam nudi:

 • varnost najbližjih v primeru smrti,
 • izplačilo zavarovalne vsote v primeru nezgode,
 • izplačilo zavarovalne vsote v primeru hujših bolezni,
 • izplačilo zavarovalne vsote v primeru nezgodne smrti zavarovanca v prometni nesreči,
 • začasno kritje pred začetkom zavarovanja,
 • nagrado za vsakega novorojenega otroka,
 • ob izteku zavarovanja pa vam lahko zavarovalno vsoto s pripisanim dobičkom izplačamo v enkratnem znesku ali v obliki rente.

Prilagodljivost Klasičnega življenjskega zavarovanja:

 • med trajanjem zavarovanja lahko spremenite upravičenca, po 3 letih lahko zvišate ali znižate zavarovalno premijo in zavarovalno vsoto
 • zahtevate lahko izplačilo predujma (predčasnega izplačila) v višini 80 % odkupne vrednosti življenjskega zavarovanja, pri čemer zavarovanje ostane v veljavi
 • uveljavljate lahko pravico do mirovanja plačevanja premije
 • možnost zamenjave klasičnega življenjskega zavarovanja v ostale oblike življenjskih zavarovanj.
Značilnosti življenjskega zavarovanja
Pristopna starost zavarovane osebe od 15 do 70 let
Zavarovalna doba od 5 do 25 let
Plačilo premije mesečno, četrtletno, polletno ali letno
Premija mesečna najmanj 20,00EUR
Dodatna zavarovanja Zavarovanje za primer nastanka 19-ih hujših bolezni, zavarovanje za primer smrti v prometni nesreči, dodatno nezgodno zavarovanje, dodatno nezgodno zavarovanje otrok
Izplačila Ob poteku zavarovalne dobe,*v primeru smrt ali hujše bolezni, *v primeru nezgodne smrti zavarovanca v prometni nesreči, v primeru nezgodne smrti pred pričetkom zavarovanja
* Podatki so odvisni od izbranega zavarovanja.