ZM PRIZMA – FlexPension

S sklenitvijo naložbenega življenjskega zavarovanja FlexPension nudimo zavarovancem življenjsko zavarovanje z določeno zavarovalno vsoto za primer smrti ali primer nastanka hujše bolezni, z možnostjo priključitve dodatnega nezgodnega zavarovanja in izplačilo vrednosti premoženja.

Če ob visokih donosih pričakujete tudi visoko stopnjo varnosti, je DWS FlexPension prava izbira. Poleg 100 % izplačila neto vplačane premije in 100 % jamstva za dosežen donos na presečni dan bo vaš denar oplemeniten v skladih DWS FlexPension in bolj varen kot kadar koli prej.

Značilnosti:

 • Zavarovalna doba od 5 do 25 let.
 • Pričetek zavarovanja je vedno 1. v naslednjem mesecu.
 • Potek zavarovalne dobe je vedno 01. 01. v določenem letu v odvisnosti od zavarovalne dobe.
 • Najnižja mesečna premija je 30 EUR in zavarovalna vsota 2.000 EUR.
 • Pristopna starost od 14 do 70 let.
 • Zajamčen donos.
 • Možen odkup naložbenega dela pod določenimi pogoji.
 • Možno je izplačilo predujma v višini 80% sredstev v skladu pri čemer zavarovanje ostane v veljavi.
 • Možnost priključitve dodatnega nezgodnega zavarovanja, s katerim je zavarovanec lahko zavarovan za nezgodno smrt, invalidnost, dnevno odškodnino in bolnišnični dan.
 • Možnost priključitve dodatnega zavarovanja za 19 hujših bolezni, pri katerem ZM jamči z dogovorjeno zavarovalno vsoto v primeru nastanka naslednjih bolezni: srčni infarkt, srčne bolezni – operacija, kap, rakasta obolenja, paraliza, odpoved ledvic, transplantacija organov, slepota, multipla skleroza, zamenjava srčnih zaklopk, operacija pri bolezni aorte, izguba samostojnosti, Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonova bolezen, koma zaradi poškodbe glave, po težji bolezni ali po zastrupitvi z nevarnimi snovmi, encefalitis, benigni tumor v možganih, izguba glasu in govornih funcij, večje opekline.

Prednosti naložbenega zavarovanja

 • Neto vrednost točke ob zapadlosti ne bo manjša od največje neto vrednosti točke na dan, ko se vplačilo prenese v sklade.
 • Zajamčeno izplačilo že doseženega donosa.
 • Možnost vstopa na kapitalske trge z relativno nizkimi vložki.
 • Možnost doseganja višjih donosov.
 • Med trajanjem zavarovanja je možno povečanje zajamčene zavarovalne vsote.