Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje Moja naložba

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je varčevanje za dodatno pokojnino ( 2. pokojninski steber). Naložbena politika je varna, konzervativna in omejena z zakonskimi določili. S prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem pa si lahko znižate davčno osnovo.

Dodatno pokojninsko rento se lahko prične jemati, ko so izpolnjeni trije pogoji hkrati

  • starost 58 let,
  • 10 let vključitve v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
  • upokojitev po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Izbirate lahko med tremi vrstami rent:

1. Renta brez garantiranega obdobja izplačevanja se izplačuje do izteka življenja posameznika, ne glede na pričakovano življenjsko dobo. Ta renta je med ponujenimi rentami najvišja in se ne deduje.

2. Renta z garantirano dobo izplačevanja se izplačuje dokler je zavarovana oseba živa, vendar najmanj garantirano število let. V primeru smrti zavarovanca pred iztekom garantiranega števila let do izteka tega obdobja rento prejema upravičenec, ki ga določi zavarovanec. Če pa zavarovanec živi dlje od garantiranega obdobja izplačevanja, rento prejema še naprej, do konca svojega življenja.

3. Naraščajoča renta se od prve razlikuje po tem, da je sprva nekoliko nižja, a s časom narašča. Naraščajoča renta se lahko sklene z garantiranim obdobjem izplačevanja ali brez.

Za vse dodatne informacije smo Vam na voljo v pisarni v Mozirju ali na tel. št.: 03/ 583-11-00.

www.moja-nalozba.si