ZM PRIZMA junior – za otroke

PRIZMA Junior je posebno naložbeno življenjsko zavarovanje v dobro otroka. Vezano je na investicijske sklade. Za PRIZMO Junior se boste kot starš odločili, če želite svojemu otroku zagotoviti izplačilo štipendije oziroma rente v določenem obdobju, na primer med študijem ali gradnjo hiše, stanovanja …

Žal so časi tako spremenljivi, da ne vemo, kaj nas čaka. Morda ne bomo mogli poskrbeti za finančno varnost svojega otroka zaradi izgube delovnega mesta ali pa se nam bo zgodilo še kaj hujšega. PRIZMA Junior zagotovi izplačilo zavarovalne vsote (višine vsote, za katero ste se zavarovali) tudi v primeru smrti zavarovane osebe v času, ko zavarovanje traja. Premije v takem primeru ni več treba plačevati.

Značilnosti:

  • Zavarovalna doba je od 5 do 25 let.
  • Minimalna mesečna premija je 20 EUR.
  • Minimalna zavarovalna vsota je 2.000 EUR.
  • Premoženje lahko prenašate med skladi.
  • Z izbiro različnih investicijskih skladov lahko soodločate o tem, kolikšen donos svojih sredstev želite.
  • Po preteku zavarovalne dobe bo otrok dobil enkratno izplačilo, štipendijo v mesečnih izplačilih ali mesečno rento.
  • Možnost mirovanja plačevanja premije dvakrat v zavarovalnem obdobju po največ eno leto. Med enim in drugim mirovanjem morata preteči vsaj dve leti.
  • S sklenitvijo naložbenega zavarovanja Prizma junior poskrbite za finančno varnost otroka tudi v primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja.
  • Možnost priključitve zavarovanja za 19 hujših bolezni.
  • Možnost priključitve nezgodnega zavarovanja.

NOVO: SKLAD ZM ZAJAMČENI

V bogato ponudbo 21-ih vzajemnih skladov smo dodali nov sklad z imenom ZM ZAJAMČENI.
Z njim smo zaokrožili našo ponudbo, vezano na prevzem tveganja zavarovancev.

Sklad ZM ZAJAMČENI je interni sklad Zavarovalnice Maribor. Cilj nalaganja sredstev sklada je zagotavljanje zajamčene donosnosti ter dolgoročno stabilne rasti premoženja.

Upravljavec v okviru sklada jamči 2,75 % letno donosnost na sredstva, vplačana v sklad. Upravljavec sklada bo želeni naložbeni cilj dosegel tako, da bo zagotavljal ustrezno varnost, razpršenost, raznovrstnost, likvidnost ter donosnost naložb.

Zavarovalnica zagotavlja donosno upravljanje premoženja, zato z naložbo v sklad zavarovanec ne prevzema naložbenih tveganj do višine zajamčene vrednosti. S skladom smo k naložbenemu življenjskemu zavarovanju dodali varnost, ki jo ponuja klasično življenjsko zavarovanje.

Z zmernimi donosi sklad zagotavlja varno naložbo! Naložbena politika sklada je usmerjena v doseganje donosov, tudi višjih kot zajamčenih 2,75 %. Presežek donosa nad zajamčenim donosom zavarovancu obračunamo ob izplačilu.