Naložbeno življenjsko zavarovanje Hibrid

Uresničite svoje načrte in svoji družini zagotovite varno prihodnost. Naložbeno življenjsko zavarovanje HIBRID s priključenim Riziko življenjskim zavarovanjem je inovativna rešitev na slovenskem trgu, ki združuje aktivno upravljanje premoženja in zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti.

Naložbeno življenjsko zavarovanje HIBRID s priključenim Riziko življenjskim zavarovanjem vam nudi:

 • varnost vaših najbližjih v primeru smrti,
 • izplačilo zavarovalne vsote v primeru hujše bolezni,
 • izplačilo zavarovalne vsote v primeru nezgode,
 • aktivno upravljanje imetja na nivoju police,
 • možnost izbire naložbenega cilja od 0 % do 100 % vplačane neto premije,
 • vstop na kapitalske trge že z nizkimi vložki,
 • možnost osebne genetske analize (DNK) v primeru priključenega dodatnega nezgodnega zavarovanja,
 • možnost prilagajanja zavarovanja vašim željam in potrebam v zavarovalnem obdobju,
 • možnost dodatnih finančnih sredstev, ki vam jih po izteku zavarovalne dobe izplačamo v obliki rente ali v enkratnem znesku.

Naložbeno življenjsko zavarovanje Hibrid s priključenim Riziko življenjskim zavarovanjem je spremenljivo zavarovanje, ki se prilagaja vašim željam in potrebam!

 • med trajanjem zavarovanja lahko spremenite upravičence,
 • po treh letih trajanja in plačevanja zavarovanja lahko zvišate ali znižate zavarovalno premijo, zavarovalno dobo in zavarovalno vsoto,
 • kadarkoli lahko vplačate dodatno varčevalno premijo kot enkratno vplačilo,
 • kadarkoli v zavarovalnem obdobju lahko spremenite naložbeni cilj za bodoče premije,
 • v primeru nepričakovanih finančnih obveznosti lahko po treh letih trajanja in plačevanja zavarovanja uveljavite:
  • pravico do mirovanja plačevanja zavarovalne  premije,
  • izplačilo predujma (predčasnega izplačila) v višini do 80 % odkupne vrednosti police, pri čemer zavarovanje ostane v veljavi (v skladu s splošnimi pogoji).
Značilnosti zavarovanja Hibrid s priključenim življenjskim zavarovanjem
Pristopna starost zavarovane osebe od 15 do 70 let
Zavarovalna doba od 5 do 25 let
Plačilo premije mesečno, četrtletno, polletno ali letno
Premija mesečna min. 29,00EUR pri varčevanju z varčevalno komponento; min. obrok 5 EUR pri Riziko življenjsek zavarovanju, priključenem k Hibridu
Dodatna zavarovanja Riziko življenjsko zavarovanje; Dodatno nezgodno zavarovanje; Dodatno nezgodno zavarovanje otrok
Izplačila Ob poteku zavarovalne dobe, v primeru smrti in v primeru hujše bolezni (če se odločite vaši zavarovalni polici priključiti zavarovanje hujših bolezni