Osebna zavarovanja

baby-20607_1920

Kakšno zavarovanje sploh potrebujemo?

KDO POTREBUJE ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE RAZLOGI
Starši majhnih otrok Starši poskrbijo, da bo v primeru najhujšega (smrti) na razpolago dovolj finančnih sredstev za nadaljnje šolanje in vzgojo otrok
Posamezniki, ki imajo najeta višja dolgoročna posojila Poskrbijo, da njihovo posojilo ne pade na pleča njihovih dedičev
Otroci ostarelih staršev z zdravstvenimi težavami Otroci poskrbijo, da je za starše finančno poskrbljeno, če jih ti preživijo
Starši otrok s posebnimi potrebami Starši poskrbijo, da bo na razpolago dovolj finančnih sredstev za odrasle otroke s posebnimi potrebami, tudi ko njih ne bo več

1. Zavarovanje za riziko smrti

Zavarovanje je torej namenjeno zagotovitvi socialne varnosti svojcev zavarovanca v primeru njegove smrti.

Prednost te oblike zavarovanja je predvsem cena, saj si za majhno premijo lahko privoščite visoke zavarovalne vsote. Tako si na primer mladi očka, star 30 let, za 11 € mesečne premije privošči 100.000 € zavarovalne vsote!

In kakšna je priporočljiva zavarovalna vsota?

To je ključno vprašanje za sklenitev kvalitetnega zavarovanja. Višina potrebne zavarovalne vsote za smrt pa se od posameznika do posameznika razlikuje, zato si sami izračunajte kako visoko zavarovalno vsoto potrebujete.

Izračun višine zavarovalne vsote za primer smrti

Celotni mesečni prihodki(plača s prevozom, malico, dodatki, preostali prihodki iz dodatnega dela)____________________ x12
Dobljeni znesek množi z    x2 (samski)    x3(1 otrok)       x4 (2 otroka)     x5 (več kot 2 otroka)
+ vsi neodplačani krediti
+ znesek neodplačanega leasinga
+ znesek bančnega limita
+ znesek nezapadlih obročnih plačil (mesečne položnice)
- vsota obstoječih zavarovalnih vsot za smrt
= Priporočena zavarovalna vsota za smrt 

2. Zavarovanje za primer nastanka ene od hudih bolezni

Zavarovanje je namenjeno zagotovitvi socialne varnosti zavarovanca samega, ko do takšne bolezni pride. Mednje prištevamo dokaj pogosta rakasta in srčna obolenja, oslepitev, paralizo in mnogo drugih težkih bolezni.

Nastanek hude bolezni je v veliki večini primerov povezan s hendikepom, ki ga v primeru razpolaganja z gotovino lahko napravimo znosnega (možnost nabave nadstandardnih vrst zdravil, koriščenje samoplačniških zdravstvenih posegov, nakup zdravstvenih pripomočkov itd). Zaradi vzajemne solidarnosti v družini je takšno zavarovanje posredno tudi ohranjanje socialne varnosti svojcev.

priporočeni zavarovalni vsoti je težko govoriti, dejstvo pa je, da tako hendikepiran človek družini ne more več dajati potrebne socialne varnosti, saj je to pogosto povezano z nezmožnostjo opravljanja dela v službi. Višina zavarovalne vsote naj bo torej oblikovana po enakih kriterijih kot pri zavarovanju za primer smrti.

Informativni izračun osebnega zavarovanja

Polja označena z zvezdico (*) so obvezna.