Obvezno avtomobilsko zavarovanje

 • AO ( avtomobilska odgovornost)
  – Obvezno zavarovanje – kritje škode, ki jo povzročimo drugim, zavarovani pa smo tudi, če nesrečo zakrivi drug voznik.
 • AO (avtomobilska odgovornost) + AXA (asistenca)
  – Obvezno zavarovanje in brezplačna 24-urna pomoč na cesti v primeru prometne nesreče, mehanske okvare vozila…

 • Odkup bonusa pri prvi škodi
  – Kjub prometni nesreči, ki bi jo morda povzročili, ne boste izgubili bonusa.
 • Pravna zaščita vozniškega dovoljenja
  – Pravno zastopanje v primeru prepovedi vožnje in postopkih odvzema vozniškega izpita
 • AO plus zavarovanje
  – Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb in smrti voznika zavarovanega vozila.
 • Nezgodno zavrovanje oseb v motornem vozilu
  – Zavarovanje vseh oseb, ki so v trenutku prometne nesreče nahajajo v vašem vozilu.
 • Ekološka osveščenost
  – Dodatni EKO popust za tiste, ki vozijo manj.
 • Mladi voznik  - Zavarovanje mladega voznika je vezano na zavarovano osebo – mladega voznika (in/ali vozniškega kandidata) in ne na vozilo. Status mladega voznika ima oseba tri leta od datuma, ko je prvič opravila izpit ustrezne kategorije.