Kasko zavarovanje

Kaj zavarujete?

S sklenitvijo Mojega kaska lahko zavarujete svoje vozilo za škodo, nastalo zaradi:

 • prometne nesreče (prevrnitev; trčenje; udarec; zdrs; strmoglavljenje);
 • delovanja naravnih sil (vihar; toča; snežni plaz; padec snega oz. ledenih sveč s strehe; strela; poplave, hudourniške ali visoke vode);
 • požara (ogenj, ki uničuje in povzroča škodo; nenadno zunanje toplotno ali kemično delovanje; eksplozija (razen jederska), padec zrakoplova ali druge letalne naprave);
 • tatvine vozila ter
 • poškodovanje vozila zaradi drugih dejavnikov (padec ali udarec nekega predmeta; zlonamerna ali objestna dejanja tretjih oseb; manifestacije in
  demonstracije; poškodovanje vozila zaradi domačih živali, divjadi in glodalcev; poškodovanje tapeciranih delov vozila ob nudenju pomoči osebam, poškodovanim v prometni nesreči; namerno poškodovanje zavarovanih stvari, če gre za preprečitev večje škode na zavarovani ali drugi stvari ali ljudeh).

Možno je skleniti tudi dodatno strojelomno zavarovanje in zavarovanje dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega blaga ter drugih stvari v vozilu. Lastniki osebnih, terenskih in večnamenskih vozil se lahko odločate med različnimi variantami avtomobilskega kaska. Od izbrane oblike in variante zavarovanja pa je odvisno, katere nevarnosti so zavarovane po posamezni zavarovalni pogodbi.

 • Premium kasko paket je namenjen zahtevnejšim zavarovancem, ki želijo svoje osebno, terensko ali večnamensko vozilo nadstandardno zavarovati.
 • Super kasko paket omogoča zavarovanje široke palete nevarnosti, ki nudijo celovito kritje za dobro zavarovano osebno, terensko ali večnamensko vozilo.
 • Kasko paket je nov paket avtomobilskega kasko zavarovanja, ki si ga zavarovanec lahko oblikuje po svoji želji. Najpomembneje pri tem paketu je, da bo zavarovanec ob nastanku škodnega dogodka soudeležen pri škodi v obliki odbitne franšize.
 • Osnovni kasko predstavlja klasično obliko polnega kasko zavarovanja in je namenjen zavarovanju vseh skupin motornih vozil.
 • Kasko 5 plus – za starejša osebna vozila je zavarovanje za starejša osebna vozila , ki so stara med 5 in 12 let, pri čemer se starost vozila šteje od datuma prve registracije.
 • Delni kasko je motornih vozil omogoča povrnitev materialne škode samo v določenih situacijah, ki nastanejo neodvisno od zavarovančeve ali voznikove volje.

Višina premije

Višina premije je odvisna od novonabavne vrednosti vozila, starosti in namena uporabe vozila, od višine pridobljenega bonusa ter od izbrane oblike kasko zavarovanja.

Pri prvi sklenitvi kasko zavarovanja za vozilo določene vrste (ali po treh letih, odkar vam je prenehalo veljati prejšnje zavarovanje) se določi premija po 14. premijskem razredu (100-odstotkov). Enako velja za zavarovanje vsakega naslednjega vozila, če imate več vozil. Pri prvi sklenitvi kasko zavarovanja se lahko prizna bonus iz police zavarovanja avtomobilske odgovornosti, ki je sklenjena pri Zavarovalnici Maribor d.d. in velja za isto vozilo. Pri podaljšanju zavarovanja je razvrstitev v premijski razred odvisna od števila prijavljenih in izplačanih škod za vaše vozilo v preteklem zavarovalnem obdobju:

 • bonus: Vsako zavarovalno leto, ko ne prijavite nobene škode za vaše vozilo, ste razvrščeni za en premijski razred nižje v naslednjem zavarovalnem letu.
 • Za vsako prijavljeno škodo v preteklem zavarovalnem letu ste razvrščeni za tri premijske razrede višje v naslednjem zavarovalnem letu. Če zavarovanec zaradi števila škodnih dogodkov preseže 14. premijski razred, se mu pred izplačilom zavarovalnine obračuna obvezna odbitna franšiza.
  Vsem zavarovancem, ki že imajo 50% bonus in se nahajajo v 1. premijskem razredu, za dodatna leta zvestobe v ZM zagotavljamo ohranitev 50% bonusa tudi ob prvi prijavljeni škodi, vendar ga razvrstimo v 4. premijski razred.

Soudeležba zavarovanca pri škodi (odbitna franšiza)
Ob sklenitvi kasko zavarovanja si lahko izberete odbitno franšizo (lastno soudeležbo), ki jo boste ob morebitni škodi na vozilu krili sami. Z izbiro višje odbitne franšize, se ob sklenitvi zavarovanja plača nižja premija. Lahko pa se odločite tudi za zavarovanje brez odbitne franšize. Pri osebnih, terenskih, večnamenskih vozilih in ostalih motornih vozilih lahko izbirate med 1%, 2%, 4% ali 8% odbitno franšizo od višine novonabavne vrednosti vozila oziroma brez odbitne franšize (0%). Kadar uveljavljate škodo iz naslova kasko zavarovanja, vendar niste zanjo sami krivi (npr. toča, objestnost, delne kombinacije J, H ali D), ne izgubite bonusa in ne plačate odbitne franšize.

Plačilni pogoji

Kasko zavarovanje lahko plačate z gotovino (dodatni popust), na obroke (do 11 obrokov), s plačilnimi karticami ali preko direktne obremenitve osebnega dohodka.

Zavarovalna doba
Zavarovanje se sklene za dobo enega leta in se vsako leto podaljšuje. Pričetek zavarovanja je po izteku 24. ure dneva, ko je plačana zavarovalna premija, če ni drugače dogovorjeno.

Avtomobilska asistenca doma in v tujini

Smo prva zavarovalnica v Sloveniji, ki je v kasko zavarovanje vključila tudi 24-urno brezplačno pomoč na cesti doma in v tujini, poimenovano AXA Assistance. Avtomobilska asistenca AXA vam zagotavlja pomoč v primeru prometne nesreče, mehanske okvare vozila ali tatvine ter pri telesnih poškodbah, tako v Sloveniji kot v vseh državah zelene karte. Asistenca zajema tudi kritje za tehnično, zdravniško in pravno pomoč za voznika in potnike v zavarovanem vozilu.

Zavarovanje izgube vrednosti vozila

K polnemu kasku z vključenim rizikom tatvine vozila lahko za vsa nova osebna, terenska in večnamenska vozila (kupljena pri pooblaščenih prodajalcih v Republiki Sloveniji) priključite tudi zavarovanje izgube vrednosti vozila. To krije razliko med tržno vrednostjo vozila (po Eurotaxu) in novo (fakturno) vrednostjo vozila. V primeru totalne škode boste tako dobili povrnjen celotni znesek, ki ste ga plačali ob nakupu vozila, kar vam omogoča nakup novega vozila.